inschrijven

 

OKAN Bernardusscholen

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Je bent tussen 12 en 18 jaar.*
Je woont nog niet langer dan 1 jaar ononderbroken in België.*
Nederlands is niet je moedertaal of je thuistaal.
Je kent niet genoeg Nederlands om les te volgen in een Nederlandstalige school.
Je bent nog niet langer dan 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school.*


(*) Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Je kan dan met een toelatingsklassenraad toch worden ingeschreven. Je bent 11 jaar?
We raden je aan om in te schrijven in OKAN i.p.v. in het lager onderwijs. In OKAN krijg je een voltijds programma voor anderstalige nieuwkomers, we helpen je met je studiekeuze en blijven je ook na
OKAN begeleiden.