Wat is OKAN?

Wat is Bernardusokan?

OKAN betekent OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Een OKAN-klas zorgt voor aangepast onderwijs voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en het Nederlands niet beheersen. Je leert op een intensieve manier Nederlands. Je wordt ook voorbereid op een doorstroom naar het voltijds onderwijs, het deeltijds onderwijs of een passende job. We hebben ook aandacht voor je welbevinden en je integratie in je nieuwe omgeving. 

Voor wie?

  • Nederlands is niet je moedertaal of je thuistaal.
  • Je bent tussen 12 en 18 jaar.*
  • Je woont nog niet langer dan 1 jaar ononderbroken in België.*
  • Je bent nog niet langer dan 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school.*
  • Je kent niet genoeg Nederlands om les te volgen in een Nederlandstalige school.

* Als je niet aan de voorwaarden met een (*) voldoet kunnen we je toch inschrijven met een toelatingsklassenraad. Dit gebeurt steeds in overleg met de school en het CLB. 

Je komt terecht in een kleine klasgroep met leerlingen uit alle hoeken van de wereld. Je leert Nederlands op je eigen tempo. Afhankelijk van dat tempo kan je meestal na één volledig schooljaar doorstromen naar het gewone onderwijs of een passende job.