Bernardusdriesprong

Bernardusdriesprong Oudenaarde

De Bernardusdriesprong biedt bijzonder onderwijs aan voor jongeren van 13 tot 25 jaar met een licht mentale ( = type 1) of ernstig mentale handicap (= type 2) of een autismespectrumstoornis (= type 9).

Bijzonder onderwijs - Vlaanderenstraat 6

Eén school, drie types, drie opleidingsvormen

We organiseren drie opleidingsvormen. Elke opleidingsvorm heeft doelstellingen, afhankelijk van de aard en ernst van de handicap van de leerling.

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1 richt zich naar jongeren met een matige tot ernstige mentale beperking. We geven de leerlingen een voorbereiding op een beschermd of begeleid leefmilieu

Opleidingsvorm 2 

Opleidingsvorm 2 richt zich naar jongeren met een matige mentale beperking. We bereiden hen voor op een tewerkstelling in een beschermd werkmilieu.

Opleidingsvorm 3

Opleidingsvorm 3 biedt een sociale en beroepsvorming aan. We bereiden de leerlingen voor op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Binnen deze opleidingsvorm worden vier beroepen aangeleerd: schilder-decorateur, metselaar, logistiek medewerker en grootkeukenmedewerker.

Meer informatie vind je op de website van deze school