Bernardustechnicum

Het Bernardustechnicum bundelt alle technische richtingen en beroepsopleidingen van de tweede en derde graad. Het biedt ook een aantal specialisatiejaren aan.

Technische en beroepsopleidingen - Hoogstraat 10

Bernardustechnicum Oudenaarde

Eén school, zes domeinen

Het Bernardustechnicum omvat een brede waaier aan studierichtingen, in zes domeinen.

  • Handel en informatica
  • Land-, tuinbouw en milieu
  • Sport
  • Technologie en technieken
  • Toegepaste wetenschappen
  • Welzijn en zorg

Verschillende types onderwijs

Binnen de technische richtingen onderscheiden we twee types:

  • Een ‘doorstromingsrichting’ bereidt je voor op een studie in het hoger onderwijs. Je krijgt heel wat uren algemene en technische vakken, vaak aangevuld met een aantal praktijkuren.
  • Een ‘finaliteitsrichting’ bereidt je voor op een theoretische en praktische vakbekwaamheid. Zo’n richting beoogt een directe aansluiting op de arbeidsmarkt, maar heel wat leerlingen studeren succesvol verder.

Een beroepsopleiding leidt je op tot een vakman en is gericht op directe tewerkstelling na het secundair onderwijs. Toch kan je vaak een bijkomend specialisatiejaar volgen. Hiermee wordt je getuigschrift omgezet naar een diploma secundair onderwijs.

Meer informatie vind je op de website van deze campus