Missie

Waar staan de Bernardusscholen voor?

Met de Bernardusscholen willen we opvoedend onderwijs aanbieden, met accent op élk talent, in gedeelde verantwoordelijkheid. We laten ons inspireren door het evangelie en door Bernardus van Clairvaux.