Vacatures

Overzicht openstaande vacatures

Bernardusdriesprong: 1 Leerkracht GASV

Bernardustechnicum: 1 Fulltime interim leraar Wiskunde / Fysica 
Bernardustechnicum: 1 Fulltime leraar Frans tot einde schooljaar
Bernardustechnicum: 1 Leraar Nederlands/Mavo(deeltijds)
Bernardustechnicum: 1 Leraar wiskunde/verkoop
Bernardustechnicum: 1 Godsdienstleraar tot einde schooljaar
Bernardustechnicum: 1 Godsdienstleraar (18uur) tot einde schooljaar
Bernardustechnicum: 1 Voltijdse leraar (master) LO
Bernardustechnicum: 1 Teeltleider/bedrijfsverzorger schoolhoeve Tivoli
Bernardustechnicum: 1 Leraar PO
Bernardustechnicum: 1 Leraar Hout