Eerste graad

 

Twee scholen

onze scholen eerste graad

Terug naar het menu

 

Op twee aaneengrenzende scholen verwelkomen we jongens en meisjes die de lagere school verlaten. 

  • Het Bernarduscollege (Hoogstraat 30) vertrekt vanuit een theoretische invalshoek. 
  • De aanpak in het Bernardustechnicum (Hoogstraat 20) is meer technisch en/of praktisch van aard. 

Voor alle leerlingen van de eerste graad creëren we een eigen kader, met eigen directie, leerkrachten, lokalen, speelplaatsen en dagindeling.

  • De leerlingen van de eerste graad van het Bernarduscollege hebben een eigen middagpauze, gescheiden van de leerlingen van de tweede en derde graad.
  • De leerlingen van de eerste graad van het Bernardustechnicum hebben een eigen school op Hoogstraat 20. 

We volgen alle leerlingen persoonlijk op in kleine klasgroepen. We leren hen een goede studiehouding en -methode aan. We begeleiden de jongeren bij het maken van een studiekeuze, met accent op élk talent.

Drie beheersingsniveaus

We delen onze richtingen op in drie beheersingsniveaus, van theoretisch (boekje) tot praktisch (handje).

De lessentabel van het eerste jaar

We onderscheiden in onze lessentabel drie soorten vakken.

  • De algemene vorming bevat de vakken die alle leerlingen krijgen. Ze vertrekken van één leerplan maar de moeilijkheidsgraad hangt af de studierichting die de leerling volgt (zie hoger drie beheersingsniveaus).
  • We leggen twee accenten. Met ICT+ realiseren we het ICT-leerplan. Met LLB (= leren, leven en beleven) zetten we in op onze visie en missie.
  • De keuzepakketten zijn de specifieke vakken van de richting.
lessentabel
Terug naar het menu

Na de A-stroom Bernarduscollege

De A-stroom van het Bernarduscollege bereidt voor op ‘domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen’, dit zijn studierichtingen die het mogelijk maken om na het secundair onderwijs door te stromen naar het hoger onderwijs (master of professionele bachelor), zonder enige voorafname. Die studierichtingen worden aangeboden in het Bernarduscollege

 

 

Terug naar het menu

 

 
ASO
 
4de jaar 5de en 6de jaar
Economische wetenschappen Economie-moderne talen
  Economie-wiskunde
Grieks-Latijn Grieks-Latijn
  Grieks-wiskunde
Humane wetenschappen Humane wetenschappen
Latijn Latijn-moderne talen
  Latijn-wetenschappen
  Latijn-wiskunde
Moderne talen Moderne talen
  Moderne talen-wetenschappen
Natuurwetenschappen Wetenschappen-wiskunde

Na de A-stroom Bernardustechnicum

Leerlingen die starten in de A-stroom kunnen in principe vanaf het derde jaar naar elke richting van het Bernarduscollege of Bernardustechnicum. Toch speelt het beheersingsniveau een rol.

  • De richting STEM-wetenschappen in Bernardustechnicum is theoretisch van aard met bijzondere aandacht voor wiskunde en wetenschappen. Ze is de ideale voorbereiding voor de doorstroomrichtingen uit het domein STEM (Biotechnische wetenschappen of Technologische wetenschappen) .
  • De andere richtingen van de eerste graad A-stroom van het Bernardustechnicum noemen we ‘technisch-theoretisch’. Ze hebben een dubbel doel: ze bereiden je voor om door te stromen naar het hoger onderwijs binnen een bepaald domein (= domeingebonden doorstroomrichtingen) of maken je klaar voor de arbeidsmarkt. De studierichtingen die hierop volgen, worden in zes domeinen aangeboden in het Bernardustechnicum, een aparte school in Hoogstraat 10.
Terug naar het menu

 

 

Na de B-stroom Bernardustechnicum

Leerlingen die starten in de B-stroom, volgen richtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt. Deze richtingen worden in zes domeinen aangeboden in het Bernardustechnicum,een aparte school in Hoogstraat 10.

praktijk

 

Terug naar het menu

 


 

Bernarduscollege_eerste_graad_logo

Hoogstraat 30
9700 Oudenaarde
Tel : 055 33 46 70
info@bernarduscollege.be
Bernarduscollege

Bernardustechnicum_eerste_graad_logo

Hoogstraat 20
9700 Oudenaarde
Tel : 055 33 46 80
info@bernardustechnicum.be
Bernardustechnicum