Eerste graad

 

DE EERSTE GRAAD VAN DE BERNARDUSSCHOLEN

Twee scholen

Op TWEE aaneengrenzende SCHOLEN verwelkomen we jongens en meisjes die de lagere school verlaten. Jongeren van 12 tot 14 jaar krijgen er alle kansen om een brede vorming te verwerven.

 • Het Bernarduscollege (Hoogstraat 30) vertrekt vanuit een theoretische invalshoek. De studierichtingen bereiden voor op kennisgericht onderwijs.
 • De aanpak in het Bernardustechnicum (Hoogstraat 20) is meer technisch en/of praktisch van aard. De studierichtingen bereiden voor op een technisch-theoretische vorming of op een opleiding die gericht is op de arbeidsmarkt.

Voor alle leerlingen van de eerste graad creëren we een eigen kader, met eigen directie, leerkrachten, lokalen, speelplaatsen en dagindeling.

 • De leerlingen van de eerste graad van het Bernarduscollege hebben een eigen middagpauze, gescheiden van de leerlingen van de tweede en derde graad.
 • De leerlingen van de eerste graad van het Bernardustechnicum hebben een eigen school in Hoogstraat 20. De leerlingen van de tweede en derde graad van het Bernardustechnicum volgen de lessen in Hoogstraat 10.

We volgen alle leerlingen persoonlijk op in kleine klasgroepen. Samen met de ouders en de leerling zoeken wij uit waarin ze sterk zijn. We leren hen een goede studiehouding en -methode aan. We geven inzicht in alle studierichtingen van de hogere jaren. We begeleiden de jongeren bij het maken van een persoonlijke keuze, met accent op élk talent.

Drie beheersingsniveaus

We delen onze richtingen op in drie beheersingsniveaus, van theoretisch (boekje) tot praktisch (handje)

 • De theoretische studierichtingen van het Bernarduscollege bereiden voor op de ‘domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen’.
 • De theoretische studierichting van het Bernardustechnicum, nl. STEM-wetenschappen, bereidt voor op de doorstroomrichtingen van het domein STEM, nl. ‘Biotechnische wetenschappen’ en ‘Technologische wetenschappen’ . 
 • De technisch-theoretische studierichtingen van het Bernardustechnicum bereiden voor op een ruim aanbod richtingen.
 • De praktische studierichtingen van het Bernardustechnicum bereiden voor op de ‘arbeidsmarktgerichte’ opleidingen.

Beheersniveau

terug naar navigatiemenu

De lessentabel van het eerste jaar

We onderscheiden in onze lessentabel drie soorten vakken.

 • De algemene vorming bevat de vakken die alle leerlingen krijgen. Ze vertrekken van één leerplan maar de moeilijkheidsgraad hangt af de studierichting die de leerling volgt (zie hoger drie beheersingsniveaus).
 • We leggen twee accenten. Met ICT+ realiseren we het ICT-leerplan. Met LLB (= leren, leven en beleven) zetten we in op onze visie en missie.
 • De keuzepakketten zijn de specifieke vakken van de richting.
lessentabel
Klik op de afbeelding voor een vergroting!
terug naar navigatiemenu

WAT NA DE EERSTE GRAAD ... 

1… in Bernarduscollege?

De eerste graad van het Bernarduscollege (A-stroom) bereidt voor op ‘domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen’, dit zijn studierichtingen die het mogelijk maken om na het secundair onderwijs door te stromen naar de universiteit. Die studierichtingen worden aangeboden in het Bernarduscollege

terug naar navigatiemenu

 


Na_eerste_graad_bernarduscollege Klik op de afbeelding voor een vergroting!

2 … in Bernardustechnicum?

A-stroom

Leerlingen die starten in de A-stroom kunnen in principe vanaf het derde jaar naar elke richting van het Bernarduscollege of Bernardustechnicum. Toch speelt het beheersingsniveau een rol.

 • De richting STEM-wetenschappen in Bernardustechnicum is theoretisch van aard met bijzondere aandacht voor wiskunde en wetenschappen. Ze is de ideale voorbereiding voor de doorstroomrichtingen uit het domein STEM (Biotechnische wetenschappen of Technologische wetenschappen) .
 • De andere richtingen van de eerste graad A-stroom van het Bernardustechnicum noemen we ‘technisch-theoretisch’. Ze hebben een dubbel doel: ze bereiden je voor om door te stromen naar het hoger onderwijs binnen een bepaald domein (= domeingebonden doorstroomrichtingen) of maken je klaar voor de arbeidsmarkt. De studierichtingen die hierop volgen, worden in zes domeinen aangeboden in de bovenbouw van Bernardustechnicum, een aparte school in Hoogstraat 10
terug naar navigatiemenu

 


 

Na_eerste_graad_A-stroomKlik op de afbeelding voor een vergroting!

B-stroom

Leerlingen die starten in de B-stroom, volgen richtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt. Deze richtingen worden in zes domeinen aangeboden in het Bernardustechnicum.

terug naar navigatiemenu


 

na_eerste_graad_B-stroom
Klik op de afbeelding voor een vergroting!

Bernarduscollege_eerste_graad_logo

Hoogstraat 30
9700 Oudenaarde
Tel : 055 33 46 70
info@bernarduscollege.be
Bernarduscollege website

Bernardustechnicum_eerste_graad_logo

Hoogstraat 20
9700 Oudenaarde
Tel : 055 33 46 80
info@bernardustechnicum.be
Bernardustechnicum website