Bernardusokan, onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers in Oudenaarde en Ronse

OKAN betekent OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Een OKAN-klas zorgt voor aangepast onderwijs voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en het Nederlands niet beheersen. Je leert op een intensieve manier Nederlands.

Je wordt voorbereid op een doorstroom naar het vol- of deeltijds onderwijs of naar een passende job. Naast de OKAN-leerkrachten zijn er ook vervolgschoolcoaches. Zij begeleiden je tijdens het OKAN-jaar in je zoektocht naar een gepaste studiekeuze. De coaches blijven je opvolgen, ook nadat je de OKAN-school hebt verlaten. De meeste leerlingen die in september bij ons starten kunnen het volgende schooljaar doorstromen naar het gewone onderwijs. Leerlingen die in de loop van het schooljaar inschrijven kunnen achteraf nog een extra jaar OKAN volgen indien dat nodig is.

Bernardusokan heeft een afdeling in Oudenaarde en een in Ronse.

 

                

 

Basisbrochure
Bekijk onze infobrochure
Bernardusokan infobrochure
Specifieke informatie Bernardusokan
Informatiefilm
De bernardusscholen