Bernardusokan

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

OKAN betekent OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Een OKAN-klas zorgt voor aangepast onderwijs voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en het Nederlands niet beheersen. Je leert op een intensieve manier Nederlands.

Je wordt voorbereid op een doorstroom naar het vol- of deeltijds onderwijs of naar een passende job. Naast de OKAN-leerkrachten zijn er ook vervolgschoolcoaches. Zij begeleiden je tijdens het OKAN-jaar in je zoektocht naar een gepaste studiekeuze. De coaches blijven je opvolgen, ook nadat je de OKAN-school hebt verlaten. De meeste leerlingen die in september bij ons starten kunnen het volgende schooljaar doorstromen naar het gewone onderwijs. Leerlingen die in de loop van het schooljaar inschrijven kunnen achteraf nog een extra jaar OKAN volgen indien dat nodig is.

OKAN Bernardus handen

LESDAGEN

Je komt naar school. VAN ... TOT ...
Maandag: 8.30 uur 16.35 uur
Dinsdag: 8.30 uur 15.45 uur
Woensdag: 8.30 uur 12.10 uur
Donderdag: 8.30 uur 15.45 uur
Vrijdag: 8.30 uur 15.00 uur

 

Okan lessentabel Bernardusscholen

LESSENTABEL

JE KRIJGT DEZE VAKKEN ...
Nederlands voor Nieuwkomers 24u of 26u
Waarvan wiskunde als vakterminologie 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u
Plastische Opvoeding 2u
Extra vak: Godsdienst of Frans 2u
Extra vak: Koken, techniek of verkoop 2u

STUDIEKEUZETRAJECT

OKAN-leerlingen worden van bij het begin van hun traject gestimuleerd om na te denken over hun toekomst. Ze ontdekken hun talenten en interesses tijdens workshops, activiteiten, uitstappen en themalessen. De vervolgschoolcoaches gaan regelmatig met hen in dialoog tijdens de trajectgesprekken en informeren leerlingen en hun ouders over het onderwijs in Vlaanderen op oudercontacten en een infoavond.Naarmate leerlingen het Nederlands beter onder de knie krijgen komen er ook andere vakken aan bod.

OKAN Bernardusscholen QUOTE

In de lessen Nederlands voor nieuwkomers staan we stil bij de terminologie van verschillende vakken en laten gastleerkrachten onze leerlingen kennismaken met hun vak. Leerlingen bezoeken andere scholen en proeven van het vervolgonderwijs tijdens een langere proef- en oriëntatietijd. Zo gaan we samen met de leerlingen op zoek naar de studierichting en toekomst die het best bij hen past.

OKAN TEAM

Toon Vroman Bernardusokan
Toon Vroman,
toon.vroman@bernardusscholen.be

Ontdek onze andere teamleden in de infofolder!

INFOFOLDER

     
  GELUKSTEDE 2  
  9700 OUDENAARDE  
  Tel: 055 23 76 00  
     
     

 

OKAN Bernardusscholen

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Je bent tussen 12 en 18 jaar.*
Je woont nog niet langer dan 1 jaar ononderbroken in België.*
Nederlands is niet je moedertaal of je thuistaal.
Je kent niet genoeg Nederlands om les te volgen in een Nederlandstalige school.
Je bent nog niet langer dan 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school.*


(*) Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Je kan dan met een toelatingsklassenraad toch worden ingeschreven. Je bent 11 jaar?
We raden je aan om in te schrijven in OKAN i.p.v. in het lager onderwijs. In OKAN krijg je een voltijds programma voor anderstalige nieuwkomers, we helpen je met je studiekeuze en blijven je ook na
OKAN begeleiden.