Bernardusdriesprong

MISSIE EN VISIE

Bernardusdriesprong is een school op maat voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis. We bieden vorming, begeleiding en zorg aan in (samen) leven, wonen en werken.

Onze school is een WARME school. We werken aan verbinding tussen de jongere en de leerkracht, in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen.
We zijn een school OP MAAT waarin we met de jongere samenwerken aan een persoonlijk traject, aangepast aan zijn/haar mogelijkheden en tempo.
We geloven in de GROEI van jongeren.  We werken vanuit hun talenten en groeimogelijkheden.
We blijven KANSEN geven opdat iedere jongere zichzelf zou kunnen ontplooien.
We werken aan de ZELFSTANDIGHEID van de jongere zodat hij/zij sterk staat om aan de samenleving deel te nemen.