Kwaliteitsbeleid

De kwaliteitsvisie van de Bernardusscholen

De Bernardusscholen willen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, georiënteerd door een enthousiasmerende visie rond identiteit, pedagogiek en kwaliteit. Onze ambitie verbindt deze invalshoeken en vormt de basis van onze kwaliteitsvisie: we willen jongeren breed vormen en zorgzaam als mens laten groeien op drie niveaus, onder het motto ‘groeien / excelleren in leren, leven en beleven’.

CIPO

Het CIPO-kader (= context, input, proces, output) laat ons toe op een samenhangende en overzichtelijke wijze een kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. We integreren hierbij het referentie- en toezichtskader onderwijskwaliteit van het ministerie.

De vijf kwaliteitsvragen

De Q5-methode (= de vijf kwaliteitsvragen) verbindt onze visie, beleid en praktijk. Met de kwaliteitscirkel (= PDCA of ‘plan, do, check, act/adjust) werken we aan een kwaliteitscultuur. We proberen onze doelen SMART (= specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden) te formuleren.

De concretisering van ons kwaliteitsbeleid gebeurt op basis van metingen (analyses, zelfevaluatie, bevragingen) en via documenten zoals het beleids-, prioriteiten- en professionaliseringsplan. We passen hierbij het 6-3-1-principe toe (= tijdsprincipe: zaken die elk jaar, om de drie jaar, om de zes jaar gebeuren).

We hanteren standaardsjablonen. Relevante documenten zijn toegankelijk in een overzichtelijke structuur op de intradesk van Smartschool. ICT ondersteunt het kwaliteitssysteem. Dit alles laat een systematische, integrale en gecoördineerde werkwijze toe.

We laten ons inspireren door wetenschappelijk onderzoek en innoverende concepten en laten ons ondersteunen door de pedagogische begeleidingsdienst.

We stimuleren alle personeelsleden een kwaliteitscultuur te ontwikkelen en samen de kwaliteit op klas- en schoolniveau te bewaken en te bevorderen.

We communiceren over ons kwaliteitsbeleid en betrekken alle onderwijs-participanten bij de uitbouw en uitrol ervan.