Visie

De Bernardusscholen vertalen hun missie in een visie met vijf pijlers.

Opvoedend onderwijs

We spreken leerlingen aan op hun volledige persoonlijkheid. Naast het verwerven van kennis, vaardigheden en vakattitudes helpen we hen meer mens en meer medemens te worden. Deze vorming start met het ontwikkelen van zelfkennis, met het ontdekken en het leren gebruiken van de eigen talenten.

Accent op élk talent

We richten ons tot alle leerlingen, met accent op élk talent. Daartoe bieden we een breed onderwijsaanbod aan. We ontwikkelen een goede leer- en leerlingenbegeleiding en bouwen met zorg een personeelskader uit. We helpen alle leerlingen het beste in zichzelf te vinden. We begeleiden hen zo goed mogelijk hetzij naar het hoger onderwijs, hetzij naar de arbeidsmarkt.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Wij realiseren ons project in gedeelde verantwoordelijkheid. Met de leerlingen werken we aan een aangenaam leer- en leefklimaat. We rekenen op een sterke betrokkenheid, een grote inzet, een respectvol omgaan met elkaar. Ook de ouders betrekken we graag bij onze werking en we zijn steeds bereid om hierover in gesprek te gaan.

Evangelie

Bij de uitwerking van onze visie putten we uit de boodschap van de Bijbel, meer in het bijzonder uit het levensverhaal van Jezus. De vier evangeliën vormen een onuitputtelijke bron voor ons pedagogisch handelen. We laten ons ook bezielen door de kracht van het geloof, de hoop en de liefde.

Bernardus van Clairvaux

Tot slot noemen we ons naar Bernardus van Clairvaux. De ‘menswording’ is voor hem een levensproject. Morele, sociale en spirituele groei staan bij hem centraal. Bernardus rekent op de voorbeeldigheid van de leraar en de kracht van de liefde. Zijn positieve, relationele en dynamische kijk op het leven werkt tot op de dag van vandaag inspirerend.