Visie

Overzicht van de visieteksten Bernardusscholen

De Bernardusscholen beschrijven hun visie vanuit drie invalshoeken:

  • het opvoedingsproject
  • het pedagogisch beleid
  • het kwaliteitsbeleid.

Onze ambitie verbindt deze invalshoeken met elkaar.

Opvoedingsproject

Het opvoedingsproject beschrijft onze identiteit (= het wie?), doelstellingen (= het wat?) en inspiratiebronnen (= het waarom?), met zicht op de visie, de missie en het logo van de Bernardusscholen. Met ‘Accent op élk talent’ vatten we de kern van ons project.

Pedagogisch beleid

De realisatie van dit project vraagt om een opvoedingsstijl, een pedagogisch beleid. Dit beschrijft de manier waarop we ons opvoedingsproject willen realiseren (= het hoe?), onder het motto ‘De leraar doet ertoe’.

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid moet ons in staat stellen om onze kwaliteit te kennen, te bewaken, te borgen en te bevorderen (= de controle?), onder het motto ‘groeien / excelleren in leren, leven en beleven’.

Visie Bernardusscholen