Pedagogisch beleid

De basistekst van ons pedagogisch beleid

Voor de invulling van ons pedagogisch beleid gebruiken de Bernardusscholen acht ‘dragers’ of kernideeën.

Pedagogisch beleid

We verbinden ons beleid aan de pedagogiek van Bernardus (1),

willen een katholieke dialoogschool (2) zijn,

kiezen voor een geïntegreerde aanpak (3),

en laten ons inspireren door enkele pedagogische concepten, zoals:

  • het zorgcontinuüm (4),
  • het handelingsgericht (samen-)werken (5),
  • het ABC-model van Maarten Vansteenkiste (6),
  • een dynamische didactiek gericht op groei en positieve feedback (7),
  • het preventief werken aan een herstelbeleid in een verbindend schoolklimaat, o.a. met behulp van de sociale discipline matrix, het vierlademodel en het concept nieuwe autoriteit (8).