Opleidingsvorm 1 (type 2 en 9)

Opleidingvorm 1 (type 2 en type 9)

Zo zelfstandig mogelijk worden

Wie

Jongeren met matige tot ernstige verstandelijke beperkingen en jongeren die door hun autismespectrumstoornis ernstige beperkingen in hun maatschappelijk functioneren ondervinden.

Doel

Jongeren de nodige zelfredzaamheid bijbrengen zodat ze een zo zelfstandig  mogelijk leven kunnen leiden

 

              

     

Inhoud van de lessen

Ons team van leerkrachten en therapeuten bouwt samen met de jongere en in nauw overleg met ouders en het netwerk aan een persoonlijk traject. Daarbij vertrekken we vanuit de mogelijkheden, interesses en talenten van de jongere. Zichzelf kunnen behelpen, werken aan zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen en met elkaar leren omgaan staan centraal.

We tekenen een toekomstplan uit naar een bescherm of begeleid leefmilieu. Door samen met de jongeren te werken aan een positief realistisch zelfbeeld geven we hen de kans om een eigen identiteit te ontwikkelen waardoor ze kunnen uitgroeien tot zelfbewuste en gelukkige jongvolwassenen.