Werking

Eigen maaltijden

De leerlingen uit de opleiding grootkeukenmedewerker verzorgen de eigen maaltijden. Elke dag wordt er in de grootkeuken vers gekookt voor de leerlingen en collega's die warm willen eten 's middags. Dit met aandacht voor een gezond en gevarieerd aanbod.
Meermaals per week worden ook belegde broodjes klaargemaakt die 's morgens besteld kunnen worden.

 

Gemeenschappelijk vervoer

Gratis leerlingenvervoer

Onze leerlingen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op gratis vervoer, hetzij openbaar vervoer (Lijnbus of NMBS), hetzij collectief vervoer (schoolbus). Rekening houdend met de dichtstbijzijnde school van het net naar keuze en de opleidingsvorm, het type en de opleiding kan je het recht verwerven op gratis leerlingenvervoer. De dienst leerlingenvervoer van het Departement Onderwijs verleent de toestemming.

Schoolbus

De schoolbus haalt leerlingen thuis of op een afgesproken plaats op. We stimuleren leerlingen die rijp zijn om het openbaar vervoer te nemen om de schoolbus niet meer te nemen en begeleiden hen in het leren nemen van het openbaar vervoer. Dit bevordert het 'zo zelfstandig mogelijk' leven. 

Openbaar vervoer

Keuze of combinatie tussen De Lijn (Buzzy Pass) en de trein (NMBS-abonnement) naargelang de situatie.
De school doet de aanvraag en je abonnement kan bij de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer (Cindy) afgehaald worden.

Leerlingbegeleiding

In de kleine klasgroepen werken onze leerkrachten heel leerlingnabij. Ze zijn de eerste die naar je vragen en problemen zullen luisteren en samen met jou naar antwoorden zullen zoeken. Als het iets moeilijker gaat dan kan je altijd bij de leerlingenbegeleiders van het KOMPAS terecht. Je mag hen elke vraag stellen. Ze maken tijd voor jou.  Ze begeleiden en helpen jou om oplossingen te vinden.