Extra informatie

Het schoolreglement

Duidelijke afspraken maken goede vrienden. Dit is zeker zo op een school. Om alles vlot te laten verlopen zijn er regels en afspraken nodig.
Al deze afspraken zijn terug te vinden in ons schoolreglement, je kan dit hier bekijken en downloaden.

De brochure