In de kijker

Openluchtklas

OV1
Tweejaarlijks gaan we op openluchtklas. Hierbij staat genieten centraal. 

OV2-3
Jaarlijks gaan we met alle geïnteresseerde leerlingen OV2-3 op openluchtklas. Zo’n uitstap vinden we als school belangrijk voor de leerlingen. Ze leren zelfstandig zijn, leren elkaar in andere omstandigheden kennen, gaan nieuwe uitdagingen aan… Dit is, om de prijs haalbaar te houden, een binnenlandse reis van 5 dagen.

Rots en water

Dat jongeren “zich goed zouden voelen in hun vel” staat centraal in onze visie. Eén van de methodieken waarmee we dit willen bereiken is het programma Rots en Water. Het doel ervan is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden bij onze jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training van weerbaarheid - die vooral fysiek van aard is, er wordt lichamelijk gewerkt, het zijn geen “praatsessies” - gaat samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans getraind.

ZIG

Zorg in't groen is een samenwerking in de Bernardusscholen waarbij jongeren die extra zorg nodig hebben, door middel van dagbesteding in de boerderij van Axelwalle even uit de schoolse context worden gehaald. De bedoeling is om door middel van zorg voor dieren, tot rust te komen.