Opleidingsvorm 3 (type BA en 9)

Opleidingsvorm 3 (type BA en type 9)

Een beroep aanleren met extra begeleiding

Wie

Jongeren die een beroep willen aanleren maar die hierbij extra begeleiding nodig hebben en voor wie de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn.

Doel

Jongeren voorbereiden op een zelfstandige deelname aan de maatschappij met tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu

  

   

Inhoud van de lessen

Beroepsopleiding

  • Observatiejaar (eerste jaar) = proeven en kiezen:  uur per week technieken van de verschillende opleidingen
  • Opleidingsfase (2 schooljaren) = basis van de beroepsopleidingen. Keuze uit basis horeca; basis schilderen & decoratie; basis bouw; Basis logistiek en onderhoud
  • Kwalificatiefase (2 schooljaren) = doorgedreven beroepsopleiding met stages in het gewone arbeidscircuit. 
  • Integratiefase (een jaar extra) = combinatie van school en werk/ verder inoefenen van beroepsvaardigheden.

In GASV (Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming) wordt vooral gewerkt aan concrete en toepasbare vaardigheden die de jongeren in het latere maatschappelijke leven nodig hebben.